Mijn Talenten 0

Motieven

Bescheiden
Representatief
Representatief

Representatief

 • representatief
 • behoefte aan complimenten en status
 • eerder trots
 • wil gezien en gekend worden
Gedreven worden door erkenning krijgen als persoon voor de eigen prestaties in het werk. Hecht veel waarde aan persoonlijke status. Heeft meer behoefte aan complimenten en persoonlijke waardering. Is eerder trots en wil graag gezien en gekend worden. Kan moeilijker met commentaar en feedback omgaan, ook als het opbouwend is. Kan soms wat zelfingenomen overkomen. Vindt vaak een goede persoonlijke uitstraling belangrijk, wil graag goed en representatief overkomen.
Mogelijke valkuil:
Zelfingenomen

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Bescheiden

Bescheiden

 • bescheiden
 • hecht minder waarde aan persoonlijke status
 • nuchter
 • gaat beter met feedback om
Wordt gedreven door een nuchtere kijk op de eigen prestaties. Is nagenoeg niet afhankelijk van persoonlijke waardering en status. Stelt zich eerder bescheiden op. Is minder gevoelig voor complimenten, heeft ze ook minder nodig. Moeilijk te motiveren door erkenning en status. Nuchter, relativeert de eigen status sterk. Kan vaak beter met kritiek en feedback omgaan, ook als deze scherp en persoonlijk is en minder opbouwend. Hecht minder aan persoonlijke uitstraling. Optreden en voorkomen kunnen soms nonchalant en minder representatief zijn.
Mogelijke valkuil:
Nonchalant
Focus
Veelzijdig
Veelzijdig

Veelzijdig

 • hoge aandacht-spreiding
 • zeer gevarieerd
 • eerder afgeleid
 • nieuwsgierig
 • omgevingsgericht
Gedreven worden door afwisseling en variatie in taken en omgeving. Wil vaak iets nieuws doen en betreedt minder graag de gebaande paden; “off the beaten track”. Pioniersgeest, heeft een innovatieve kracht in zich. Heeft hierdoor meer moeite met prioriteiten stellen en concentratie. Kan sneller afgeleid zijn, maar heeft er minder moeite mee als hij gestoord wordt tijdens zijn werkzaamheden. Staat open voor nieuwe zaken en verandering. Heeft meer interesse in het onbekende; vorm van nieuwsgierigheid. Heeft veel oog voor de omgeving. Meer “helikopterview”.
Mogelijke valkuil:
Afgeleid

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Focus

Focus

 • hoge focus
 • minder aandacht-spreiding
 • geconcentreerd
 • loyaler
Gedreven worden door focus in taken en omgeving. Kan zich beter concentreren, heeft er meer moeite mee als hij gestoord wordt. Wil liever een beperkt aantal taken doen. Rond liever eerst zaken af alvorens aan een nieuwe taak te beginnen. Kan makkelijker prioriteiten stellen. Verliest soms de omgeving uit het oog omdat hij zich op een beperkt aantal zaken richt. Heeft minder behoefte zich in nieuwe of onbekende zaken te verdiepen. Heeft meer moeite met verandering. Blijft liever bij het “oude en vertrouwde”, hierdoor loyaler.
Mogelijke valkuil:
Star
Tevreden
Prestatiegericht
Prestatiegericht

Prestatiegericht

 • zeer ambitieus
 • competitief
 • vaker fanatiek
 • houdt van uitdagingen en presteren
Gedreven door het leveren van prestaties zoals sport- en studieprestaties. Wil graag maatschappelijk succesvol zijn. Wil winnen, heeft competitiedrang. Houdt van uitdagingen en presteren. Privé-werk balans kan in geding komen. Is meer gericht op carrière en succes. Kan vaker fanatiek zijn, eventueel “streberigheid”. Eerder ontevreden als er weinig uitdagingen zijn, zal dan sneller op zoek gaan naar een nieuwe werkomgeving. Gemotiveerde aanpakker.
Mogelijke valkuil:
Fanatiek

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Tevreden

Tevreden

 • tevreden
 • nivellerend
 • relativerend ten aanzien van succes en presteren
Gedreven door tevredenheid. Is eerder tevreden met de bestaande situatie, “hoeft niet zo nodig”. Zal zaken met betrekking tot winnen, presteren en succes sneller relativeren. Langer trouw aan de werkomgeving, zeker als competitie en prestaties geen tot een klein onderdeel zijn van het werk of de cultuur. Minder gericht op carrière maken. Gunt anderen succes. Zal niet snel met ”ellebogen” te werk gaan, nivellerend.
Mogelijke valkuil:
Onverschillig
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update